Nyhedsbrev Bogense Sejlklub2019-01-13T13:44:16+00:00

Udgivet november 2018
StatCount - Traffic counter

Klik på annoncen for at komme til hjemmesiden:

 

 


FORMANDEN HAR ORDET


Formandens beretning ved Poul Erik Nielsen

 

Vi kan nu se tilbage på endnu en god og aktiv sæson i Bogense Sejlklub, som rigtig fint er fortalt og beskrevet ud fra de enkelte udvalgs beretninger.

Året 2018 blev skudt godt og grundigt i gang ved nytårskuren, hvor rigtig mange medlemmer var samlet i klubhuset til nogle spændende og hyggelige timer med Sepp Piontek.

Standerhejsningen blev afviklet i flot solrigt vejr, hvor vi havde en rigtig fin dag med grillstegt pattegris, joller og aktivitet i vandet, musik og hygge i klubhuset og som et noget nyt blev der afholdt ”brugtmarked”.

Der har året igennem været en masse ugentlige aktiviteter for ungdom, sejlerskole, tursejlads, kapsejlads, sup og seniorhygge. – Det er fint at vi i klubben kan tilbyde en bred vifte af gode forskellige tilbud for vores medlemmer ud over klubbens faste fælles aktiviteter.

Palby Fyn Cup blev for 29. gang afviklet sidst i maj måned, hvor der i år kunne spores en fremgang i antallet af deltagere, der ikke mindst skyldtes, at X-99 klubben havde valgt at bruge sejladsen som uofficielt DM, hvilket betød der stillede 24 stk.  X-99 til start mod 6 stk. året tidligere.

Det blev under sommerligt vejr et rigtig fint gennemført arrangement såvel på kajen, som på vandet, hvor der igen skal lyde en stor tak til Palby Marine, øvrige sponsorer/samarbejdspartnere, BGIF og ikke mindst alle vores frivillige hjælpere i klubben.

Njordsejladsen som gennem flere år har været afviklet i samarbejde med Brejning og Juelsminde blev afviklet i juni måned, hvor Bogense med 16 deltagende både i år løb af med sejren.

Det er en rigtig god sejlads, hvor alle, såvel tur- som kapsejlere, mødes til en dyst på vandet med efterfølgende grill og hygge i klubben efter sejladsen.

Det er efter aftale nu Bogense, som står for den fælles økonomi og administration af dette stævne.

Også her en tak for indsatsen til vores lokale hold bag arrangementet.

Bogense Sejlklub var i år arrangør af DM for H-Både, som med succes blev afviklet først i juli måned, hvor de mange deltagende sejlere kun havde ros til Bogense for et rigtig flot sportsligt afviklet stævne og med super forplejning og service på land.

Der skal herfra lyde en stor tak til kapsejladsudvalget og de mange hjælpere for en perfekt afvikling af stævnet og ikke mindst det flotte økonomiske resultat, kapsejladsudvalget efterfølgende har leveret til årsregnskabet.

 

Bogense Sejlklub investerede for 3 år siden i en J-70 sportsbåd, som dels skulle anvendes til at udbygge/fastholde antallet af yngre sejlere og dels skulle være et tilbud til de af klubbens medlemmer, som havde lyst til at prøve kræfter med at sejle/dyste i denne type sportsbåd, Lligeledes skulle båden anvendes til træning for vores deltagende hold i Sejlsportsligaen.

Desværre har interessen og aktiviteterne omkring båden ikke levet op til vores forventninger, hvilket har betydet, at vi nu har afhændet og solgt båden til Skovshoved Sejlklub.

Hvis der evt. senere skulle vise sig et grundlag/interesse for denne bådtype, som mange andre klubber i dag har vældig stor succes med, ja så må vi se på om der evt. skal anskaffes en igen.

Bestyrelsen har i stedet besluttet, at der nu skal investeres i 2 stk. J-80 klubbåde, som dels er en konsekvens af den stigende interesse for deltagelse i sejlerskolen, hvor klubben står og mangler både til undervisning af eleverne, og dels er disse både velegnet til spændende sejlads for de ældste sejlere i ungdomsafdelingen, og ikke mindst så kan de anvendes til kapsejlads/matchrace og eventarrangementer i klubben.

I forlængelse af beslutningen om at afhænde vores J 70 har klubbens hold i sejlsportsligaen efter nøje overvejelser valgt at trække sig, hvor holdet ellers i 2018 har ydet en flot indsats i 2. division, som endte med en samlet 2. plads, der ellers betød oprykning til 1. division.

At deltage sejlsportsligaen kræver at holdet afsætter 4 hele weekender gennem sæsonen, og da det efter flere forsøg ikke rigtigt er lykkedes at udvide holdet, så har de 4- 6 gutter som mere eller mindre alle har været med til samtlige stævner i de 4 sidste år, nu valgt at tage en velfortjent pause.

– En kæmpe tak til holdet for en rigtig flot indsats med masser af gode resultater på vegne af Bogense Sejlklub blandt landets bedste hold i Sejlsportsligaen.

Vi kan i klubben glæde os over en netto medlemsfremgang på 20, således vi i dag kan mønstre et medlemstal på 385.

Det er rigtig positivt at vi kan fastholde og udbygge vores medlemstal, men vi skal stadig have fokus på at tiltrække flere nye og yngre medlemmer, så vi kan fortsætte denne positive udvikling.

Det er derfor vigtigt at vi fortsætter med at lave arrangementer for at tiltrække nye sejlere, som f. eks. den årlige afvikling af ”Havnens dag”, hvor klubben i samarbejde med Nordfyns Kommune, Nordfyns erhverv og turisme samt en masse andre aktører deltager som en del af et rigtig godt og omfattende program.

På baggrund af at over 1/3 af klubbens medlemmer er over 60 år, så har bestyrelsen besluttet man vil arbejde på at få nedsat et ”seniorudvalg”, som forventes at skulle forestå aktiviteter mv. for klubbens mange seniorer, og bestyrelsen vil i den anledning starte med at få beskrevet formål og forventninger til det kommende udvalgs virke, som så efterfølgende vil blive præsenteret på et møde med henblik på nedsættelse af et kommende seniorudvalg i klubben.

Jeg vil ikke undlade at glæde mig på klubbens vegne over det flotte årsresultat som vores regnskab ender med at udvise, og til trods for at det er påvirket af flere planlagte afholdte investeringer i udstyr og vedligehold af klubben, vel nok samlet set ender med at blive et af klubbens bedste resultater nogensinde, der fremadrettet er med til at sikre en fortsat positiv udvikling af Bogense Sejlklub.

Jeg vil gerne afslutte min beretning med at takke udvalg og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, og jeg ser frem til en fælles indsats for at styrke klubbens fremtidige aktiviteter.

 

Poul Erik Nielsen

Formand

September 2018

Juli 2018

Maj 2018


SEJLADSUDVALGET


Årsberetning Kapsejladsudvalget 2018

Det har været et utrolig spændende og aktivt år i kapsejladsudvalget.

Vi har haft en masse gode sejladser hver tirsdag både i forår og efterårssæsonen. Vi har som så mange andre været utrolig heldige med vejret, og vi har kunne nyde mange lune og dejlige aftener på vandet

Vi har, som vi plejer, alle kunne nyde dejligt mad efter vores sejladser, det har både været flot pyntet smørrebrød, grillretter, biks bearnaise og meget andet godt. Det er så fantastisk dejligt med disse hyggeaftener, og vi mener faktisk, at det er synd for dem, som ikke oplever det.

Vi var i sommerferien vært for H-bådenes Danmarksmesterskab. Det blev til nogle vildt fantastiske dage i Bogense, som startede onsdag i uge 27 og sluttede af med festaften lørdag aften. Sejlerne var endnu engang meget begejstret for vores måde at afholde stævner, og vi blev også under selve stævnet spurgt, om vi ville afholde et VM for H-bådene. Dette har vi dog som udgangspunkt takket pænt nej tak til, da vi mener, at dette er for stor en mundfuld.

Vi har i år også været vært for et mindre erhvervsarrangement for Nordfyns erhverv og turisme, hvor vi lånte en båd af sejlsportsligaen, så vi havde 2 at konkurrere med. Det blev til en sjov dag på vandet, hvor deltagerne virkede meget interesseret i sejladserne. Og ikke mindst gik de utrolig meget op i sejren og håneretten.

Nu er alle bøjer på land, både kapsejlads- og turbøjer ved Æbelø. Mary er sat i stativ, og vi arbejder i øjeblikket på at samles til en ”hyggeaften” i løbet af vinteren.

Jeg vil gerne takke alle vores gode hjælpere, dommere, udvalg og ikke mindst køkkenholdet Ole og Torben . I gør alle en kæmpe indsat for vores klub. Med de aktiviteter, vi har haft i år, er der lagt mange timer. Dette kan heldigvis også ses i regnskabet, hvor kapsejladsudvalget har lavet det bedste resultat i mange år.

Stor tak til jer alle og på gensyn til endnu en god sæson i 2019

Med sejler hilsen

Ulrik Meyer
Kapsejladsudvalget

September 2018

Maj 2018


AKTIVITETSUDVALGET


Årsberetning Aktivitetsudvalget 2018

Aktivitetsudvalget har haft et år, der i formen ligner de foregående, men indholdet ??

Sejlersæsonen blev afsluttet på traditionel vis med standernedtagning, 3-retters menu, kaffe/kage og derefter mulighed for at få rørt danseskoene. Vi havde lavet aftale med Jens Bækkelund og hans makker – de var rigtig gode til at spille under middagen og gav den rigtig gas bagefter. Dansegulvet blev flittigt brugt.

Når man ser på antal deltagere i forhold til f.eks. standerhejsningen må vi konstatere, at tiden er inde til at tænke i andre baner. (Også i år faldt deltagerantallet en lille smule – til ca. 60 personer).

Det store spørgsmål til nytårskuren var: Hvad har de – aktivitetsudvalget  – nu fundet på af underholdning, for ud over det at samles og få snakket om løst og fast er det altid med nogen spænding, at vi præsenterer årets underholder. Det var med stor glæde, at vi denne gang kunne byde en – for de fleste – kendt person velkommen, nemlig Sepp Piontek. Han fortalte med stor energi og humor om sit arbejde omkring det danske fodboldlandshold. Hvis han ikke var blevet stoppet, kunne han have fortsat i meget længere tid.

En super måde at mødes på, og mange deltog da også i den efterfølgende spisning – tak for det!

40 år for Mærsk var overskriften på Jens Christiansens foredrag, som løb af stablen sidst i februar. Til den slags arrangementer viser det sig, at klubbens investering i smartboard og højttaleranlæg virkelig er på sin plads.

Skærtorsdag – suppedagen – var vejret absolut ikke med os. Omkring 30 personer kunne ikke spise de 40 liter suppe, den store suppegryde kan rumme, men så fik tirsdagssejlerne senere glæde af resterne.

Til gengæld må vi sige, at standerhejsningen var rigtig godt besøgt – omkring 120 kuverter blev der solgt – grisen blev spist op – stor aktivitet i og omkring klubhuset bl.a. med joller i vandet og ”brugtmarked”.

Det er dejligt, at flere årgange af klubbens medlemmer kan samles omkring et arrangement, og vi håber, at det også kan lade sig gøre ved næste års ”nye” sæsonafslutning.

Aktivitetsudvalget

Ole – Torben – Birger

September 2018

Juli 2018


SEJLERSKOLEN


Årsberetning fra sejlerskolen 2018.

Det forgangne år i sejlerskolen har været meget travlt grundet de mange nye elever. Aktivitetsniveauet har været højt og udfordringerne har stået i kø, men heldigvis er året forløbet godt, og eleverne er kommet igennem pensum og har lært det forventede.

Sejlerskole-året begynder sidst i oktober med en introduktionsaften til vinterens duelighedsundervisning. Til denne aften i oktober 2017 kom der 32 personer for at høre om emnet. Dette voldsomme fremmøde gav lidt panderynker og tanker om det er virkeligheden? – Så stort et hold er ikke sådan lige til at overskue med alle de detaljer, der skal læres og øves. Så jeg blev meget lettet, da Jens Honoré tilbød at hjælpe os gennem vinterens undervisning. Det hele blev dog lidt lettere, da vi kom i gang. Efter to gange var der faldet nogle fra, hvilket er helt normalt. Det sker hvert år. Holdet var dog stadig det største, jeg har arbejdet med i min sejlerskoletid. Spændende er det altid at se, hvor mange der gennemfører og går til forårets prøve. Holdet skal have stor ros. Der blev arbejdet med stor entusiasme, så det var en stor fornøjelse for lærerne at blive prøvet af.

Forårets prøve var meget interessant, idet Dansk Sejlunion havde overtaget hele duelighedsdelen: Oprettet et censorkorps, udfærdiget pensum og udstedelse af beviser fra søfartsstyrelsen.

Hele denne omstilling gav ret store meningsudvekslinger organisationerne imellem. DFU (Dansk Fritidssejlerunion) var ret grove i deres retorik overfor DS med kritik, som om DS ikke havde viden om sejleruddannelser. Steen Windeløv fra DS tog det stille og roligt. Med gode argumenter fik han  via kurser for sejlerskoleledere og censorer systemet til at virke. Da foråret og prøverne kom, vidste vi, hvad vi skulle, og hvordan forløbet skulle være for teoretisk duelighedsprøve: 1 time til søkortopgave, en halv time til sejladsplanlægningsopgave og 20 minutters mundtlig overhøring hos censor og lærer! – Med 23 elever til prøve med enkeltvis god plads til søkort og skriftligt arbejde er klubbens store lokaler fyldt godt op. Vi begyndte kl. 08.00 og var færdige kl. ca. 19.00! En meget lang dag var slut, alle bestod så glæden var stor!

Efterfølgende har prøveformen været til stor debat sejlerskolelederne imellem. En del mener, at søkortopgaven godt kan løses hjemme og medbringes til prøven, andre er kraftigt imod. Niveauet bliver diskuteret og midt i det hele gik Steen Windeløv på pension. De lovede evalueringsmøder mangler, og Sejlunionen har først nu her i efteråret fået Steens afløser ansat. Det er en ung dame, som hedder Urd Kornø Rasmussen, cand. mag i historie og inkarneret sejler. Hun står overfor udfordringerne med at få afholdt de manglende evalueringsmøder og fundet en fællesnævner for niveauet i duelighedsprøverne.

Sommerens skolesejladser gik godt, trods de mange elever, der skulle ud og lære sejlads. En del af holdet havde speedbådskørekort og skulle derfor ikke sejle med, men der var stadig 7 hold, der skulle ud og sejle hver uge, som har 5 undervisningsdage/aftener med en Maxi 77. – Heldigvis har klubben mange dygtige og flinke bådejere, som påtog sig instruktøropgaven. Nogle stillede deres båd til rådighed – stor tak til dem alle. Uden dem havde vi ingen sejlerskole.

 

Det er rigtig dejligt med mange kompetente instruktører, og de skal have en kæmpe tak for deres arbejde, også for deres mentorarbejde med at lære klubbens nye unge sejlere, hvordan bådejerskabet håndteres med alle facetter. Instruktørerne har fået røde instruktørjakker med Bogense sejlklub logo. Det er meningen, at nye og uerfarne sejlere kan kontakte disse og få hjælp og anvisninger. De skal mærke, at sejlklubben er der. Derfor skal man være medlem af Bogense sejlklub!

Nye skolebåde er blevet diskuteret meget i bestyrelsen. Ingen tvivl om, at vi må gøre noget, da elevtilstrømningen fortsætter. Gode, ikke for dyre sejlbåde, er ønsket. H-både blev ønsket, men dette er ændret til J-80’ere, da en sådan måske kan fås til en fornuftig pris? Denne bådtype er mere moderne, har rigtig god plads i cockpittet, stabil med fast køl. Og så er den rigtig sjov at sejle! 2 af denne type er på ønskesedlen! – Ungdomsafdelingen vil måske også bruge dem, hvis de er ledige. Ligeledes til diverse events og matchrace – udvikling skal der til!

Det nye duelighedshold (2018 – 2019) på 18 elever er kommet godt i gang, der er god vind i sejlerskolen!

Jørn B. U.

September 2018

Juli 2018


SUP-udvalget


Årsberetning  SUP-udvalget 2018

På vegne af SUP Stand Up Paddle – afdelingen skal jeg herved aflægge beretning for 2018.

I beretningen for 2017 fremgik det, at afdelingens målsætning for det år var, at vi ønskede at opretholde en ugentlig aktivitet med træning og derudover mere generelt at markedsføre afdelingen for at skabe opmærksomhed for sporten og klubben, og om muligt at tiltrække flere udøvere. Det har uændret været målet i 2018.

Markedsføringen har også i 2018 ved at uddele foldere med reklame og derudover ved aktiv deltagelse i aktiviteterne på land i tilknytning til Palby Fyn Cup, hvor der blev udbudt gratis prøveture, berettet om fordelene ved medlemskab af Bogense Sejlklub i almindelighed og om SUP-sporten i særdeleshed. På tilsvarende vis deltog vi i Havnens Dag i juni måned.

Endvidere har vi afholdt et prøvearrangement, hvor vi var så heldige, at der var deltagelse af en journalist fra Kristeligt Dagblad, som havde hørt om vores aktiviteter, og ønskede at afprøve og skrive om emnet. Det kom der en flot artikel ud af.

Der var til dette arrangement flere deltagere, som var så begejstrede, at de straks erklærede, at dette var en aktivitet de ønskede at udøve – desværre for klubaktiviteten dog på den måde, at de ville erhverve deres eget udstyr, og udøve det uden for klub regi.

Der har endvidere efter forespørgsel været afholdt yderligere 3 prøvearrangementer, som har givet en nettotilgang på en enkelt udøver, der samtidig er blevet nyt medlem af Bogense Sejlklub.

Vi har dog plads til mange flere udøvere – så derfor opfordres alle i klubben til at komme og afprøve aktiviteten – det er sjovt, sundt og billigt.

/Jens Erik Steenfeldt

Maj 2018


Ungdomsafdelingen


Årsberetning Ungdomsafdelingen 2018

Efter generalforsamlingen sidste efterår havde vi en god vintersæson med hygge, teori og den traditionsrige julefrokost i december for alle sejlere og deres forældre mere end 50 ”kuverter”.

Som afslutning på vintersæsonen gentog vi en anden tradition, nemlig turen til Lillebælt Bowlingcenter med efterfølgende spisning.

Som de foregående år var arrangementet med hele familien, og vi fyldte 9 baner.

Sommersæsonen startede i april (inden standerhejsning) med tilrigning af joller og derefter en velfortjent frokost.

Vejrmæssigt har sommeren jo været fantastisk, og der har kun været et par dage, hvor vi ikke har været ude at sejle,- begge gange på grund af alt for meget vind.

Optimisterne har trænet mandag aften og FEVA’er mandag og de fleste onsdage.

De gange, hvor det har blæst for meget eller for lidt, har der været gang i vandplaskeri.

De store prøvede at svømme i store bølger – helt ude fra den første grønne bøje og ind til badeanstalten på Østre Mole – en sej præstation i 12m/s vind.

Da trænerne havde forskudt ferie, lykkedes det også at få sejlet lidt i feriemåneden juli.

Efter sommerferien var der friske optimister til kapsejladsstævne ”hos Anne” i Thurøbund Sejlklub med godt resultat.

Midt i september var der Kapsejladsstævne i Vejle – flotte sejladser som dog måtte afbrydes på grund af kraftig vind – en optimist er lidt vild, når vinden når over 10m/s og pustene er på 15m/s.

Mange af vores optimistsejlere er blevet lidt større, og de har været til flere kapsejladser i løbet af sæsonen, én af dem har allerede samlet ”pinde”, så han starter næste sæson som ”B-sejler” – der kommer flere efter.

Deltagelse i Sejlstævnerne ville ikke være mulige uden vores aktive forældre, som har kørt med både opti-trailer og gummibåd.  

I den kommende sæson er der allerede planer for deltagelse i de første stævner – det bliver en travl sæson.

Alt i alt er de store opti-sejlere sultne efter mere kapsejlads, og de er klar til næste sæson!

Sidst i september var Feva’er med følgebåd på tur i det nordlige Lillebælt i frisk vind. Vi besøgte Koldingegnens Idræts Efterskole ved indsejlingen til Kolding fjord hvor vi spiste frokost. Derefter sejlede vi til Fænøkalv og gik øen rundt – en lille sjov ø, som det kan anbefales at besøge – måske overnatter vi derovre i en weekend til næste år. Vi sluttede sejlturen, hvor vi startede, i Middelfart og havde en rigtig hyggelig pizza- og filmaften med overnatning hos Rune.

Alle sejlere, trænere og hjælpere syntes, at det var en rigtig god weekend.

Søndag den 6. oktober holdt vi klubmesterskab for optimisterne, en sjov dag med gode sejladser og kåring af en ny klubmester.

I ugen inden efterårsferien pakkede vi jollerne sammen, og nu glæder vi os til det bliver forår igen.

Gennem vintersæsonen mødes vi hver anden uge og har sejladsteori, hygger og spiser lidt kage sammen. Det er godt for sammenholdet, at man ikke helt glemmer hinanden.

På trænerfronten er der også lidt ændringer.

Palle har efter mange gode sæsoner valgt at holde pause – TAK for en fantastisk indsats.

Trænerholdet er i efteråret blevet styrket med Maibritt, som har masser af trænererfaring fra Hov Sejlklub, og Brian er trådt til med sin gode kapsejladserfaring.

Træningen af de unge sejlere følger principperne i DS’s ”Aldersrelateret Trænings Koncept” (ATK), og for at holde inspirationen hos trænerne og for at sikre ”fødekæden” af nye trænere, instruktører og hjælpere, har vi haft folk på DS-kursus.

Det er også planen at uddanne trænere i den kommende sæson.

På udvalgs-formandsposten bytter vi også ud – jeg har desværre for travlt til både at passe træning af FEVA’er og være formand, men heldigvis har Martin Teglgaard Rise tilbudt at tage over, så det fremover er ham, der repræsenterer ungdomsudvalget i klubbens bestyrelse.

Vi sluttede sæsonen med ”fuldt hus” – FEVA’er og klubbens egne 14 optimistjoller plus 2 lånt i Egensedybet er i gang.

På ungdomsafdelingens vegne

Jacob Kronborg Andersen

 

Ungdomsafdelingen afholdt klubmesterskab lørdag den 6. oktober. Vi startede ud fra morgenstunden med gennemgang af kapsejladsbanen, og herefter var det i tøjet (våddragten). Vi var 13 optimister til start.
Vejret var rigtig godt til optimistsejlads, så der blev gennemført 5 sejladser, inden vi kun kåre klubmesteren, som blev Magnus.
Efterfølgende hyggede sejlerne og deres forældre sig med frokost og efterfølgende kage. Sæsonen er nu slut og optimistjollerne er sat til vinteropbevaring. Vi fortsætter vinteren igennem med teori og hygge, og glæder os til næste års sejlsæson.
Mange sejlerhilsner fra ungdomstrænerne.

            

Juli 2018


Palby Fyn Cup


Årsberetning Palby Fyn Cup 2018

I 2017 havde vi en tilbagegang på ca. 10 %. Om det skyldes en generel nedgang, eller fordi det lå samtidigt med Kristi himmelfartsdag og i samme weekend, hvor der var kapsejlads i sejlsportsligaen, det var svært at sige.

Men i år havde vi en fremgang på godt 17 %, så det var dejligt, at der igen var fremgang., hvilket er det højeste deltagerantal siden 2012, hvor sejladsen blev aflyst på grund af stormvejr.

Vi åbnede tidligere for tilmeldingerne, og den første uge i januar havde vi 35 tilmeldte både.

Tidligere åbnede vi først for tilmeldingen i løbet af januar måned. Så vi troede jo at der kom rigtigt mange, men det stilnede lidt af, men alligevel en pæn fremgang.

I år har vi også åbnet for tilmeldingen, og på nuværende tidspunkt har vi 33 tilmeldte både til næste års sejlads, så det tegner rigtigt godt for 2019.

Har I endnu ikke tilmeldt jer, så er det nu, I skal gøre det, det bliver dyrere jo længere tid, I venter.

I år var storskærmen på pladsen vokset, fra 16 m2 til 20 m2. Desværre kunne vi ikke vise live fra start og måltagning i år på grund af tekniske problemer, som Bogense sejlklub ikke kunne gøre for.

Vi håber det kan lade sig gøre at vise live fra start og måltagning i 2019, så der igen er endnu mere at se på for dem, som er på land.

Som sædvanlig var det en speciel oplevelse fredag morgen med de mange sejlere til fælles morgenbord og skippermøde.

I år var det også Nordfyns Kommunes borgmester Morten Andersen, der bød velkommen til Bogense i høj flot solskin.

Han takkede både Palby Marine og Bogense Sejlklub for det store arbejde, der lægges i dette flotte arrangement, som tiltrækker mange sejlere og andre til Bogense.

Peter Tanev fra TV2-Vejret præsenterede vejrudsigten for fredagen og gav løfte om skiftende vindstyrke og høj sol.

Sejladsen blev skudt i gang fredag, hvor de mange både blev sendt af sted,- i år mod Æbelø først.

Til starterne var der en god vind på ca.8 m/sek. fra NØ og sol fra en skyfri himmel. Det betød, at de skulle sejle på kryds mod Æbelø.

Desværre passede Peter Tanev vejrudsigt for godt, for der var et område i Storebælt, hvor der var vindstille, men solen skinnede endnu, og humøret var stadig højt.

Lørdag den 26. maj kl. 07.18.17 passerede den første båd målstregen, flerskrogsbåden ”Dragonfire” med Jens Quorning ved roret, og de har således sejlet rundt om Fyn i tiden 17:33:17.

Bogense sejlklub ønskede 3-mandsbesætningen et stort tillykke.

Vi ønskede samtidig Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik hjertelig tillykke med de 50 år. Han deltog jo i Palby Fyncup i 2010.

Det blev som forventet ikke nogen rekordtid på grund af vindstille i Storebælt.

Den sidste båd kom i mål søndag formiddag kl. 09.50.02 med en omsejlingstid på 46 timer 35 minutter og 2 sekunder.

På trods af vindstille i Storebælt kom den sidste båd i mål ca. 2½ time tidligere end i 2017.

Der var 54 både, der udgik, og 257 både gennemførte PALBY FYN CUP 2018.

Også i år havde alle både en Tracker med ombord, som fungerede rigtig fint under hele arrangementet. Der var hele tiden styr på, hvor de var, og om de sejlede forlæns eller baglæns.

Samarbejdet med BG&IF støtteforening forløb som sædvanlig uden problemer, og der var som altid styr på de opgaver, vores egne hjælpere fra sejlklubben skulle løse.

Tak til alle de frivillige, som igen brugte mange frivillige timer på dette arrangement. Næste år er det 30. gang, og nogen har været med i alle årene, og mange har været med i rigtig mange år. Flot at de stadig gør en indsats for Bogense sejlklub.

Jeg vil igen i år opfordre alle til at gøre en aktiv indsats for, at vi får flere deltagere.

Snak positivt om sejladsen, når I møder andre sejlere, og giv dem en opfordring dem til at deltage.

Undskyldninger om målerbrev og manglende gaster gælder ikke længere, da tursejlere kan deltage, og vi nu også har doublehanded sejlads.

Jeg syntes også, jeg kan se en del nye sejlere i havnen her og i andre havne. Giv dem en opfordring til at deltage, om ikke andet så som tursejler. Vi vil rigtig gerne have endnu flere deltagende både med.

På udvalgets vegne vil jeg takke de mange hjælpere og sponsorer, som hvert år er med til at sikre, at vi kan gennemføre et så stort arrangement med succes. En særlig tak til vores hovedsponsor, Palby Marine.

Endnu en stor tak til Palby Marine, da de har indvilliget i indgå en ny treårig aftale.

Aftalen med BG&IF støtteforening er ligeledes forlænget med 3 år.

Øvrige flerårige sponsoraftaler skal ikke genforhandles i år.

Vi glæder os til, at alle igen møder op, når stævnet næste gang afvikles den 24. – 26. Maj 2019.

Til slut vil jeg gerne have medlemmernes opbakning til, at det er i orden, at klubhuset lukkes om onsdagen før arrangementet, da der skal klargøres.

Når kassereren fremlægger regnskabet, så vil I kunne se, at Palby Fyn Cup trods alt tilfører klubben næsten det samme, som samtlige medlemmer gør i kontingentindbetaling, fratrukket den kontingentandel som videresendes til Dansk sejlunion.

På Palby Fyn Cup udvalgets vegne

Poul Jørgensen

Juli 2018


Materieludvalget


Årsberetning materieludvalget 2018

Der blev ved årets start lavet service på samtlige motorer samt købt en ny motor til Pocajollen, da
den anden blev stjålet i slutning af efteråret.
Der opstod en del problemer med motoren på DS-jollen midt på sæsonen, så den måtte en ekstra
tur på værksted og have skiftet div. dele.
Ellers har der ikke været de store nedbrud på materiellet.
Det overvejes at udskifte Pocajollen i løbet af vinteren med en ny eller nyere model.
Klubbens joller og trailere vil blive gennemgået i løbet af vinteren hvor der sker udskiftning og
eftersyn af bremser mv. på trailerne.
Det er planen at flere af Klubbens udvalg fremover vil blive inddraget med en repræsentant i
materieludvalget således der kan ske en bedre koordinering vedr. vedligeholdelse og ansvar for
klubbens materiel.

På vegne af materieludvalget
Lars Jacobsen


Nyhedsbrevet/Brisen


Årsberetning Nyhedsbrevet/Brisen 2018

Nyhedsbrevet på hjemmesiden er kommet godt fra start. Det er en god måde at formidle på, hvad der sker i de forskellige udvalg, og først og fremmest er det en måde, som medfører mindre administration og dermed medfølgende tidsforbrug.

Alle “her-og-nu” nyheder formidles bedst, nemmest og hurtigst via klubbens Facebook-side, og det er jo det, som et medie som Facebook kan. Nyhedsbrevet er blevet det medie, der gengiver, hvad der grundlæggende sker i de forskellige udvalg.

Og som en tillægsgevinst: Brisen udkom hver 3. måned, nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned. Jeg håber, I fortsat vil finde, at I er vel informeret om, hvad der sker i klubben via nyhedsbrevet.

Jens Honore

Glimt fra nytårskuren