Nyhedsbrev Bogense Sejlklub2020-07-04T12:50:36+02:00

Udgivet juni 2020
StatCount - Traffic counter

Klik på annoncen for at komme til hjemmesiden:

    


FORMANDEN HAR ORDET


Formanden har ordet

På grund af Corona blev opstarten på vores sejlsæson ikke, som vi normalt kender den.

Den traditionelle standerhejsning med masser af liv på kajen blev erstattet af en mindre gruppe på 10 personer bestående af bestyrelsesmedlemmer og et par gutter fra ungdomsafdelingen.

Vi fik med hjælp fra ungdomsafdelingen sat standeren og foretaget dåb af vores 2 nye både i klubben, Dommer/klubbåd: MARY II og vores nye J 80: ALBANI

 

På grund af forsamlingsforbuddet og øvrige restriktioner måtte vores planlagte aktiviteter i klubben de første par måneder være på vågeblus.

Heldigvis kunne vi her først i juni måned igen så småt begynde at starte op med undervisning ungdom, sejlerskole, tirsdags og torsdags sejladser. 😀 

Det er dejligt igen at se liv på kajen, hvor det vrimler med unge mennesker i ungdomsafdelingen, som har oplevet en øget tilgang af sejlere, og ikke mindst kan vi ligeledes glæde os over en fin tilgang af nye medlemmer i klubben. Sejlerskolen/Jens Honore fik efter en tidligere aflysning forleden med ganske kort varsel gennemført afviklingen af kursus i speedbåd med 14 deltagere, som alle bestod. – Flot arbejde.

Vi har desværre i år måtte aflyse Palby Fyn Cup, som jo årligt tiltrækker mange af landes sejlere til et par super dage i Bogense og turen omkring Fyn, hvilket normalt giver et pænt overskud, som er medvirkende til, at klubben har frie midler til at investere i materiel, bygninger m.v..

I den anledning er det godt, at klubben altid har ført den politik, at den årlige drift i klubben skal hænge sammen uden at medtage evt. indtægter fra stævner m.v.

Vi skriver nu 1. juli, hvor ferien er begyndt, og jeg vil i den anledning ønske jer alle en rigtig god sommer og ikke mindst velkommen til vores mange nye medlemmer i klubben.

Jeg håber, vi efter ferien kan sætte fuldt blus på de planlagte aktiviteter.

Med sejlerhilsen

Poul Erik Nielsen

Formand

Marts 2020      December 2019     September 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Juli 2018     Maj 2018


SEJLADSUDVALGET


Så kom vi endelig i gang med årets sejladser, efter vi jo, som alt andet, har måtte udskyde pga. Covid19-udbruddet.

Vi startede tirsdag d. 9 juni i det smukkeste vejr, og mange kom på vandet.

Vi måtte lave to starter, da der ikke må være med end 50 personer på startlinjen incl. dommerholdet.

En dejlig aften, og igen stod køkkenholdet klar til at servicere os, da vi kom i land.

Videre fulgte også 2 tirsdage i perfekt sejlervejr, så da vi endelig kom i gang, var vejrguderne også på vores side.

Klubbens 2 J80’ere er blevet flittigt brugt til hver tirsdag af både ungdom og andre interesserede.

Det er dejligt, der også kom gang i dem, og specielt at se de glade unge mennesker fra ungdomsafdelingen, – ”FEDT”

Vi nærmer os hurtigt sommerpausen, hvor vi skal have vores nye dommerbåd på land og have lavet de sidste små detaljer, så den bliver helt perfekt til vores dygtige og engagerede dommerhold samt til mange andre af klubbens aktiviteter.

Vi starter ud igen efter sommerpausen, hvor vi vil prøve at lægge et par matchrace-dage ind for dem, der kunne tænke sig den form for sejlads.

Vi vil bruge Klubbens 2 J80’ere til denne event, og den vil komme til at foregå over 2 torsdage.

Vi håber at rigtig mange af klubbens faste hold samt andre interessere vil deltage og få nogle hyggelige timer på vandet. Der vil ligeledes blive afholdt en lille introduktion i, hvordan matchrace foregår.

Fra Kapsejladsudvalget vil vi gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.

Med sejlerhilsen

Ulrik Meyer

Kapsejladsudvalget

Marts 2020    December 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Maj 2018


AKTIVITETSUDVALGET


Man plejer jo at sige at intet nyt er godt nyt – i aktivitetsudvalget har det været en yderst stille periode – så næsten intet nyt.
Standerhejsningen , som jo plejer at være hele klubbens start på sejlersæsonen, blev p.g.a. situationen foretaget af ganske få.
Da forsamlingsforbudet fortsat gælder, bliver vores næste arrangement afriggerfesten lørdag d.3/10 fra kl. 12.00. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen – vi vil gøre vores til, at det bliver en rigtig klubdag.
Indhold/program kommer efter sommerferien på klubbens hjemmeside og ved opslag til klubhuset.

Aktivitetsudvalget
Birger

Marts 2020    December 2019     September 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Juli 2018


SEJLERSKOLEN


Sommerhilsen fra Sejlerskolen 2020.

Som alle ved, er det en meget speciel tid, vi lever i lige nu grundet Covid-19 virussen, som har medført store ændringer i vores planer her i foråret. Heldigvis er er vi langsomt på vej tilbage til det normale liv, i hvert fald i Sejlerskolen.
I vintermånederne har vi været rigtig godt i gang med den teoretiske duelighedsundervisning. Stoffet var gennemgået og repetitionen var godt i gang, prøvedatoen var fastlagt, så skete det . . .
Nu er der delvis genåbnet, et sejlerskolemøde er afholdt med aftale om 4 undervisningstorsdage i august og prøveafholdelse i det teoretiske stof den 6. september. Dette gælder ikke alle. Nogle har valgt at starte forfra i efteråret.

Den praktiske sejlads er kommet i gang, men heller ikke mere end lige, idet vi holder sommerferie i juli måned. Skolebådene er klar: Den gamle ”Havfrue” har fået nyt tøj i form af et nyt storsejl. Den bliver vedligeholdt. Til efteråret får den nye blå striber øverst i fribordet. De 2 J-80’ere er også klar til undervisningbrug. Det er begrænset brug med kun 2 hold elever. Resten af elevgruppen valgte at aflægge den praktiske prøve i speedbåd, hvilket klares over nogle dage.
De 2 hold i sejlbådene har her inden ferien fået en god introduktion og prøvesejlet. Efter ferien bliver det en meget intensiv træning i august og september med praktisk prøve sidst i september, med mindre de skulle ønske prøven udsat til næste år? – Vi skal være fleksible! – Udfordringen bliver så at få det koordineret med de nye elever, som kommer til!
Efter den fine sommerperiode her i juni er der kommet temmelig mange henvendelser med spørgsmål til sejlerskolen. En del har tilmeldt sig, det er så spændende om de møder op? – Sidste år var der over sommeren også mange henvendelser, og jeg frygtede et alt for stort hold til vinterens undervisning, men
der kom kun 8 til start. Senere kom der nogle til, så det endte på 12 elever. Stor var overraskelsen over ”det lille hold”! – Det er nu meget rart, at der ikke altid er mange elever i klassen! – Elevholdet har arbejdet rigtig godt, så det har været en fornøjelse at være lærer for de motiverede mennesker. Meget af stoffet er terpestof (skibslys, nød- og opmærksomhedssignaler, vigeregler), men de har klaret det rigtig fint.
Inden nedlukningen havde de lige lært om sejladsplanlægning. Det er en mere interessant del af hele forløbet, som de skal bruge nu på de forstående sommerture.

Vil man vide mere om sejladsplanlægning og duelighedskursets indhold, så kig på SEJLERTESTEN. Her finder man ud af, hvor dygtig man er. Hvis det bare er
nysgerrighed, der bringer en derhen, så får man her pensum præsenteret i form af mange spørgsmål. Har man set og læst dette nogle gange, så er man klædt godt på til at klare det teoretiske. Det praktiske mangler man. Der skal øves meget, før man kan håndtere en båd i de forskellige vejrtyper og havneområder!
Har man lyst til at prøve det maritime, er det bedst at komme omkring sejlerskolen først! – Man er altid velkommen til en snak om tingene!

Rigtig god vind!
Jørn B. U.
Sejlerskolen

Der blev afholdt speedbådskursus i juni måned. 14 kursister var tilmeldt, heraf 5 fra Duelighedsholdet, som ønskede at tage den praktiske prøve i speedbåd. Alle bestod, og censor var tilfreds med både vejr samt kursisternes kunnen. Reglerne er jo sådan, at har man taget teoretisk duelighed og erhverver sig et Speedbådskørekort, har man et samlet, fuldgyldigt Duelighedsbevis. Dette kan for nogen være en genvej, hvis man føler, man kan håndtere en sejlbåd, eller ønsker at sejle motorbåd. Da der har været en del interesse omkring dette kursus, er der allerede nu opslået et nyt kursus med start 17. august.

Jens Honore
Sejlerskolen

Marts 2020    December 2019     September 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Juli 2018


SUP-udvalget


December 2019     November 2018     Maj 2018


Ungdomsafdelingen


Så kom vi i gang!

Efter et noget spændende forår, var det med bævrende hjerter, at trænerteamet inviterede til første træning – havde alle glemt, at sejlsporten eksisterede, og kom der stadig nogen?

   

Men ja, vi startede med føn og klem, og alle sejlerne fra sidste år kom, men heldigvis kom der også en masse nye glade optimistsejlere – så alle Zoom og optimistjoller er fyldte. Velkommen til.

Vi havde glædet os til en minisommerlejr i forbindelse med grundlovsdag – det gik desværre ikke, så nu prøver vi igen den 14-15 august. Vi går også til at skulle på klubtur til Thurøbund stævnet, hvor vi håber at have både gamle og nye sejlere med, for farvandet dernede er godt og trygt til alle.

Vi har forlænget træningen et par uger ind i sommerferien for at kompensere, – vi har sendt en enkelt feva med på ferie, så der kan hjemmetrænes.

 

Så lige nu glæder vi os til et efterår med smil, sol, 5-7m/s og masser af liv på Bogense Havn – og rundt til stævner i lokalområdet.

På kapsejlads og J-80 siden har vi været med med varierende besætning om tirsdagen, og det er en fornøjelse at sejle samme med de unge sejlere – Vi udvikler os. F. eks. lærte vi på sidste sejlads, hvad der sker, når man går for spidst med en genakker  – men vi helplanede forbi Mary til målgang, dog blev vi ramt af lidt krudtrøg…..

Tak for velkomsten. De unge sejlere føler sig meget velkomne og oplever, hvordan de er en ”del af noget større”.

Som sædvanlig skal der lyde en bøn til klubben. Skulle der sidde et par stykker med lidt tid i overskud, og hænderne skruet fornuftigt på, så kan vi godt bruge lidt hjælp med det løbende vedligehold, små opgaver med lidt gelcoat spartel, skifte en blok og de mange andre småting, der er svære at nå på en træningsaften, hvor tiden helst skal bruges på vandet.

En anden bøn til klubbens medlemmer – vi har desværre oplevet lidt problemer med, at jollerne bliver brugt som løbebane/legeplads, af havnens øvrige brugere – det har desværre givet lidt ridser og buler – så hvis I ser nogen, der leger ovenpå vores joller, vil I så ikke venligt spørge, om ikke de vil bruge legepladsen i stedet – (og tilbyde dem at melde sig ind i klubben, så giver vi gerne en sejltur).


Palby Fyn Cup


December 2019     Juni 2019     November 2018     Juli 2018


Materieludvalget


December 2019     November 2018


Nyhedsbrevet/Brisen


December 2019     November 2018

Glimt fra nytårskuren