Udgivet september 2019
StatCount - Traffic counter

Klik på annoncen for at komme til hjemmesiden:

    


FORMANDEN HAR ORDET

Så er vi nået rigtig godt gennem sommeren, som vejrmæssigt har vist sig fra den gode side, således klubbens
mange ugentlige aktiviteter på vandet har kunne afvikles uden problemer.
Klubbens nye J-80 har været flittigt benyttet på de ugentlige træningsaftener i sejlerskolen og primært af
unge sejlere ved kapsejladserne om tirsdagen. Bestyrelsen arbejder på at finde en J-80 mere hen over
vinteren, så der bliver mulighed for endnu bedre aktiviteter.
Vedligehold af klubbens områder med græs mv. har tidligere været passet af vejvæsenet, men på grund af
pris og kvalitet, så har klubben nu selv indkøbt en græsslåmaskine og en trimmer, som Torben trofast,
sammen med ungdomsafdelingens forældre, anvender ugentlig således vi nu har fået et rigtig flot område
omkring jollepladsen og vores nymalede klubhus. – Det er dejligt og flot at se på, – tak for hjælpen til alle.
Vores klubbåd, Mary, som dels bruges til dommerbåd og dels til udlægning af turbøjerne ved Æbelø er nu
ved at være i en alder og stand, så den skal afhændes og erstattes af noget andet. Bestyrelsen har besluttet
at sætte ”Mary” til salg og ligeledes samtidig gå på udkig efter og finde en ny klubbåd.
Det forventes, at der skal investeres i en motorbåd, som er af en sådan art og størrelse ,at den fremover kan
anvendes til følgende formål:
– Dommerbåd
– Udlægning af turbøjer ved Æbelø
– Undervisning praktisk sejlads
– Følgebåd ved ungdoms- og øvrige klubture mv.
I forbindelse med anskaffelse af et nyt fartøj søges der omkring evt. tilskud til dette fra diverse fonde.
Om kort tid begynder vi så småt igen at rigge bådene af for en ny tur på land, og klubstanderen skal stryges.
Aktivitetsudvalget har som noget nyt i år ændret formen for standerstrygningen,og lagt op til et super flot
arrangement med aktiviteter, spisning og underholdning i klubben lørdag, den 5. oktober.
Hvis man ønsker at deltage i spisning/underholdning, så kræves der tilmelding til arrange