Nyhedsbrev Bogense Sejlklub2020-03-09T16:12:04+01:00

Udgivet marts 2020
StatCount - Traffic counter

Klik på annoncen for at komme til hjemmesiden:

    


FORMANDEN HAR ORDET


Så er vi igen nået dertil at kunne skimte foråret og den kommende standerhejsning, hvor klubbens stander sættes som symbol på starten af endnu en sæson på vandet. ? 

Der har vinteren igennem været aktiviteter i klubben, hvor ungdom løbende er mødtes til hygge, teoretisk viden mv. På sejlerskolen har der været gang i den teoretiske del af kurset duelighed, og ikke mindst har aktivitetsudvalget været på banen igen med afholdelse af Nytårskur og klubaften.

Som tidligere oplyst så har klubben dels udskiftet vores gamle dommerbåd ”Mary” med en nyere model i glasfiber, og dels købt en J 80 mere, som skal indgå i de kommende aktiviteter på vandet. Der vil i den anledning blive foretaget dåb og navngivning af disse 2 både ved standerhejsningen.

I påsken står aktivitetsudvalget igen klar med den traditionelle gratis suppe skærtorsdag den 9. april, hvor man kan mødes til lidt hygge i klubhuset.

Lørdag den 25. april er der standerhejsning, hvor standeren sættes kl. 12.00 med efterfølgende helstegt pattegris og musik, og der igen er lagt op til hygge og aktivitet for klubbens børn og voksne dagen igennem.

Bestyrelsen håber at se, at rigtig mange af klubbens såvel nuværende som nye medlemmer og familier møder op og deltager i dette arrangement.

Jeg vil ønske alle en fortsat god arbejdslyst med forberedelserne til en kommende god og aktiv sæson i Bogense Sejlklub

Med sejlerhilsen

Poul Erik Nielsen                                                                                                                                                              

Formand

December 2019     September 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Juli 2018     Maj 2018


SEJLADSUDVALGET


Foråret er nu kommet, og vi er i kapsejladsudvalget godt i gang med forberedelserne til årets aftensejladser.

Vi glæder os til at komme på vandet igen og især at prøve klubbens nye grej.

Vores nye dommerbåd skal på vandet, og vi tror helt sikkert, at den bliver et aktiv for klubben, både som tirsdagsfartøj, men også mange andre ting.

Klubben har investeret i endnu en J-80, så der nu er 2 stk. klubbåde, som kan blive en rigtig god mulighed for sejlads for både ungdom, sejlerskole samt klubbens øvrige medlemmer.

Vi vil ligeledes i løbet af året afholde 4 aftener, hvor vi laver matchrace-konkurrence i de 2 stk. J80, hvor klubbens medlemmer, teams eller andre interesserede får mulighed for sjov på vandet. Vi håber, at dette vil blive et populært tiltag.

Vores trofaste køkkenhold står igen klar med højt belagt smørrebrød og danner således rammen for nogle hyggelige aftener efter sejladserne.

Tilmelding til aftensejladserne er i fuld gang, og der er allerede nye både på listen, så det bliver spændende med både fremgang, nye både og endda nye medlemmer i vores dejlige sejlklub.

Vi er i kapsejladsudvalget klar, når vi starter sæsonen, og skulle man have interesse for at komme med ud på vandet, kan man altid henvende sig til undertegnede eller en af udvalget øvrige medlemmer.

Vi glæder os til en super sejlersæson.

Med sejlerhilsen

Ulrik Meyer

Kapsejladsudvalget

December 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Maj 2018


AKTIVITETSUDVALGET


Aktivitetsudvalget har siden sidste nyhedsbrev haft en forholdsvis stille
periode.
Søndag d. 12/1 løb nytårskuren af stablen. Klubhuset var fyldt – over 100
havde meldt sig til arrangementet, der som sædvanligt startede med
boblevand og kransekage.
Efter de sidste års mere eller mindre ”berømte” underholdere var vi i udvalget
noget spændte på, hvordan det skulle gå med en helt ukendt på scenen.
Vi havde fået kontakt med Svend Erik Larsen – en troubadour fra det vestjyske.
Det var absolut et godt match – han serverede en god blanding af kendte og
mindre kendte sange – nogle til at synge med på og ”røverhistorier”, hvilket
inspirerede en blandt publikum til også at komme på scenen, så Svend Erik
fik nye historier med hjem.
Så blev det spisetid. Menuen var som altid suppe og tarteletter, Herefter
kunne man købe kaffe og kage ad libitum.
Sidst på eftermiddagen så klubhuset igen helt almindeligt ud.
En stor tak til medhjælpende hustruer.
D. 4/3 afholdes klubaften, hvor Jens Honore kommer og fortæller om sin og
familiens tur ad vandveje ned gennem Europa.
Næste gang vi kalder til samling er til suppe Skærtorsdag d. 9/4, derefter
kommer standerhejsningen lørdag d. 25/4.
Mere information om de enkelte arrangementer på klubbens hjemmeside.
Aktivitetsudvalget

Indlæg Ole Thrane:

Vore dejlige klubhus vedligeholder ikke sig selv. Det er der faktisk nogle, der gør helt frivilligt.
Bænkene på terrassen er malet. Gulvet i klubhuset er bonet, og stole og borde har fået en omgang.
Her er det Aktivitetsudvalget: Birger, Torben og Ole der renser stolesæderne en tilfældig mandag.

Birger sprøjter sæderne med rengøringsmiddel.

Torben støvsuger efter Birgers omgang, og forhindrer ‘sædernes forfald’!

Ole hjælper til og sørger samtidig for forplejningen  så ingen går ned på grund af manglende føde!

Billeder fra klubaften “Kål og Kanaler” 4. marts 2020, hvor Jens Honore fortalte om sin sejltur gennem Europa til Middelhavet og tilbage igen

  

  

December 2019     September 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Juli 2018


SEJLERSKOLEN


Efter kalenderen er det snart forår og mange af os begynder at tænke på
bådklargøring.
I sejlerskolen er vi i gang med det teoretiske stof og træner flittigt med opgaverne,
så vi kan blive klar til prøven sidst i april. Denne vinter er der ikke så mange elever
som tidligere, måske grundet manglende annoncering, som vi bevidst har fravalgt. I
løbet af sommeren 2019 kom der en del forespørgsler på duelighedskursus, hvilket
kunne tyde på et ret stort hold, men vi har ”kun” 12 elever, som kommer hver
torsdag aften med godt humør og en del gange med kage, som vi nyder til kaffen i
pausen, medens snakken selvfølgelig går om diverse både og sejlture. En del af
eleverne har motorbåd eller sejlbåd og nogen sejlerfaring, andre har købt båd i
sensommeren og er helt nybegyndere, men for alle er duelighedspensummet nyt
stof. Dog har de fleste hørt om misvisning, – deviation er et nyt ord, som læres
ligesom rigtig passage af farvandsafmærkningerne og forståelse af fyrkarakterer ved
sejlads i mørke. Af og til kan man høre en sige ”jeg er stået af”, så tager vi opgaven
en eller to gange, til ”gentagelsen fremmer forståelsen”. Lærerne er erfarne og vil
have alle med i ro og mag og med god humor, torsdag aften er ikke kedelig! – Så jer
nye sejlere, der ikke mødte op, – kom bare og bliv ”klædt godt på” med et
duelighedsbevis. Så færdes man meget mere trygt og sikkert til søs!
Grundet forespørgsel fra en erfaren sejler om repetition af teori m.v. henviser jeg til
klubbens hjemmeside, hvor der under ”Sejlerskole” er menupunktet ”sikkerhed til
søs”. Gå ind på siden ”om sejl sikkert”, her scroller man helt ned til ”TAG TESTEN”,
som man klikker på! – Så kommer der flere prøvegrupper frem, hvor man kan teste
sin viden! Det er en rigtig god ide at finde ud af, hvor god man er, – måske bliver
man overrasket? – Man skal kunne det hele – bliv ved til det lykkes! . . .

Vigereglerne kender vi . . .
Holde udkig gør vi . . . og pejler båden, som nærmer sig over et fast
punkt for at afgøre, om der er fare for kollision!
Zoomer ind på plotteren for at sikre sejladsen i god vanddybde!
Ifølge forsikringsselskaberne er der to skadestyper i fokus: Grundstødninger fordi
man ikke zoomer nok ind på plotteren og brand i el-panelet grundet selvmonterede
instrumenter.

Sikkerhed kan man næsten ikke få for meget af, og inden arbejdet med båden skal i
gang, er det relevant at repetere eller rettere finde ud af, hvad man skal repetere
inden sommerens sejladser. –
Bådklargøringen nærmer sig . . .

Bemærk, at der nu er åbent for tilmelding til Sejlerskolens speedbådskursus, som afvikles 13. – 16. maj. Man kan tilmelde sig som ny speedbådssejler og få hele kurset med teori og praktisk sejlads. Man kan også, hvis man har den teoretiske del af Duelighedsbeviset, aflægge praktisk prøve i speedbåd og derved erhverve sig et duelighedsbevis.

Jeg ønsker jer et rigtig dejligt tørt forår!

Jørn
Sejlerskolen

December 2019     September 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     September 2018     Juli 2018


SUP-udvalget


December 2019     November 2018     Maj 2018


Ungdomsafdelingen


En laaaaaaang vinter er ved at være overstået, og ungdomsafdelingen glæder sig til at komme på vandet igen.

Vi har brugt vinteren på at samle inspiration samt dygtiggøre os på alle områder, så vi er klar til sæsonen. Vi sluttede året af med en helt fantastisk julefrokost i klubhuset med ca. 50 fremmødte familie, sejlere og trænere. Nu begynder vi at gøre klar til sæsonen, så det varer ikke længe, før I vil begynde at se joller inde til polering og mindre glasfiberreparationer – det hele kulminerer d. 29. marts, hvor vi har arbejdsdag efterfulgt af kæntringsprøve i Bogense Svømmehal. Vi har købt stort ind og arbejder rigtigt hårdt på at få alle joller op i rigtig flot stand med fangliner efter klassereglerne, nummer på jollerne og ikke mindst nummer på jollepladserne. Vi har kigget sejlene efter og er i gang med at tømme lageret af gemte sejl og andet godt, vi har fundet på loftet i det gode klubhus.
Trænerteamet er i år blevet udvidet, idet vi har haft 3 afsted på instruktør-1 hos Dansk Sejluniun, og de er kommet hjem med helt nyt undervisningsmateriale og inspiration – så vi glæder os til sæsonen på vandet. Vi har taget vel imod det nye Diplomsejlerskolemateriale fra DS, det tegner rigtig godt.  Den ene har endda, så meget blod på tanden, at det overvejes, om vi skal stille med et juniorhold til Fyn Rundt – skulle det være en derude, der gerne ville være hjælpeskipper på sådan et projekt, så må I meget gerne tage fat i os i ungdomsafdelingen – det kunne jo være fedt at få vores egen klubbåd med på klubbens egen kapsejlads 🙂
Vi arbejder rigtig meget på at få et par sponsoraftaler på plads. Det er super dejligt med lokal opbakning og forældreopbakning – mere om det meget snart – men mon ikke, der snart kommer nye lokale navne på nogle af jollerne 🙂
Mandag d. 9. marts er alle velkomne i klubhuset. Vi har besøg af langturssejler, OL-Surfer, elite-jollesejler Lærke Buhl kl. 18:30, og alle venner af huset og ungdomsafdelingen er velkomne.
Skulle der være nogen, der kender en, der gerne vil sejle Feva eller Optimist, så sig endelig til. Vi har 2-3 ledige optimistpladser og masser af pladser i Feva’erne både for begyndere og øvede. Sæsonen på vandet starter efter standerhejsning.
Endnu en gang skal lyde en stor tak for den kæmpe opbakning fra klub, trænere, forældre og ikke mindst vores aktive, dygtige sejlere.
Vi glæder os lige nu til Grundlovsdag, hvor vi laver mini-sommerlejr i klubhuset i Bogense, og så den 5-6 september hvor vi har klubtur til vores ynglingsstævne i Thurøbund. Og ikke mindst, så glæder vi os til rigtig mange gode timer på vandet.

December 2019     September 2019     Juni 2019     Marts 2019     November 2018     Juli 2018


Palby Fyn Cup


December 2019     Juni 2019     November 2018     Juli 2018


Materieludvalget


December 2019     November 2018


Nyhedsbrevet/Brisen


December 2019     November 2018

Glimt fra nytårskuren