Nyhedsbrev Bogense Sejlklub2019-06-11T08:04:08+02:00

Udgivet juni 2019
StatCount - Traffic counter

Klik på annoncen for at komme til hjemmesiden:

    

  


FORMANDEN HAR ORDET


Sæsonen 2019 er kommet rigtig godt i gang, hvor vejret har været rigtig fint til vores mange maritime aktiviteter på vandet.

Der er kommet god gang i ungdomsafdelingen, hvor de mange unge sejlere mødes ugentlig på vandet og ikke mindst med opbakning fra en rigtig god gruppe forældre, der møder trofast op og giver en hjælpende hånd.

De unge har deltaget i et af årets første jollestævner og vist, at Bogense igen kan være med, når der sejles kapsejlads. – Rigtig flot arbejde af vores nye leder af ungdomsafdelingen, – godt hjulpet af et aktivt trænerteam.

Kapsejladserne om tirsdagen og torsdags-hyggesejlerne har ligeledes nydt godt af flot vejr til de ugentlige sejladser på vandet, hvor der i år er kommet et par både mere med på ”tirsdagsbanerne”. Vores nye J-80 klubbåd er også på vandet om tirsdagen, hvor sejlerskolen og ungdomsafdelingen skiftevis vil forsøge at bemande båden.

Klubbens nye J-80 indgår ligeledes sammen med klubbens Maxi 77 som skolebåd, når vores sejlerskoleinstruktører afvikler ugentlige praktiske øvelsessejladser med sejlerskoleeleverne.

Palby Fyn Cup blev en kæmpe succes med fint sejlervejr og masser af hygge på kajen. Der var i år 321 tilmeldte både, hvor ca. 30 både desværre ikke kom til start, hvilket nok må tilskrives det dårlige vejr i dagene op til sejladsen, hvor sejlerne skulle sejle til Bogense. Men det blev en rigtig hurtig sejlads, hvor den sidste båd af de 257 både, som gennemførte, passerede mållinjen lørdag aften kl. 21.44.   

Pinseturen er netop overstået med deltagelse af omkring 20 både, som blev afviklet på Endelave, hvor der var konkurrencer, hygge og fest for både børn og forældre. På pinseturen blev vores nye formand for ungdomsafdelingen, Martin Teglgaard Christensen, udnævnt som klubbens eskadrechef 2019, hvilket bevirker at han skal stå for at arrangere næste års pinsetur, og hvor turen går hen.   

I skrivende stund er der kun få dage til at Njordsejladsen afvikles for 20. gang (jubilæum), og også her er der fremgang at spore, da der lige nu er 41 tilmeldte både mod 26 sidste år. Det er dejligt igen at se, at Bogense kan mønstre det største felt, så mon dog ikke BS igen kan sætte Juelsminde og Brejning på plads ved at løbe af med sejren.

Med alle disse nævnte aktiviteter, masser af unge mennesker, engagerede forældre, – og ikke mindst udvalgenes indsats for klubben og dens medlemmer, – så er det en fornøjelse at være formand for BS.

Tak til alle, og en rigtig god sommer på vandet og i klubben.

Med sejlerhilsen

Poul Erik Nielsen

Marts 2019

November 2018

September 2018

Juli 2018

Maj 2018


SEJLADSUDVALGET


Vi er i Kapsejladsudvalget kommet rigtig godt i gang med sejlersæsonen. Vi har haft 5 rigtige gode sejladser i meget fint vejr, og der har efter sejladserne været rigtig mange i klubben efterfølgende til dejlig mad og hygge. 15 tilmeldte er flot fremgang.

En af aftenerne var der faktisk så mange, at vi måtte tage undervisningslokalet i brug også. Det var helt fantastisk at se.

Også mange har mødt op til torsdagssejlads. Det er utrolig dejligt med en masse aktivitet. Specielt når vi nu også ser virkningen af, at nogle torsdagssejlere vælger at komme til de officielle sejladser om tirsdagen.

Vi håber, at alle får en fortsat god forårssæson, og vi håber på mange gode timer på vandet sammen. Til dem, der skulle være i tvivl, så mød gerne op om tirsdagen med eller uden båd. ALLE KAN VÆRE MED.

God sommer til alle

Kapsejladsudvalget

Marts 2019

November 2018

September 2018

Maj 2018


AKTIVITETSUDVALGET


Aktivitetsnyt

Så er det atter tid til, at bådene kommer i vandet. Det blev fejret lørdag
d. 27/4 med den traditionelle standerhejsning, tale af formanden og der-
efter afsyngning af klubsangen.
Vejret var fornuftigt – ikke helt så godt som sidste år, men det udendørs
sælge/byttemarked havde fint besøg.
Tidligere på dagen havde vi tændt op for grillen, krydret grisen og fået
den anbragt i varmen, så den var klar til servering ved 12.30-tiden.
Og der var i den grad efterspørgsel – men helt spist op blev der dog ikke
af de knap 120 betalende ”gæster” – en rigtig god blanding af unge og lidt
ældre – en dag, hvor vi som klubmedlemmer havde mulighed for at sige
goddag til kendte ansigter og hilse på nye.

Vi har i aktivitetsudvalget i efterhånden længere tid puslet med at lave
om på sæconafslutningen/afriggerfesten. Det har været vendt i bestyrelsen af flere gange.

Nu sker der noget !!

Lige så hurtigt vi har plan og indhold klar, bliver alt offentliggjort, så man
får mulighed for at planlægge. Vores tanker går på at lave en afslutning
på sejleråret, hvor alle klubbens medlemmer kan se sig selv som en del af
arrangementet.

God sommer
På aktivitetsudvalgets vegne

Birger

Marts 2019

November 2018

September 2018

Juli 2018


SEJLERSKOLEN


Sejlerskolen juni 2019

I maj måned blev sejlerskolen klar med bådene med elevernes hjælp, og den praktiske sejladsundervisning er kommet i gang.

Nu håber vi på lidt lunere vejr, da det pt. er koldt ude på vandet. Varmt tøj er i den grad nødvendigt. Som ny sejler er spørgsmålet om køb af sejlertøj en vigtig ting at tale om, da man gerne vil være klædt godt på, så man kan holde sig tør og varm under sejlads, men samtidig skal man kunne bevæge sig let, sikkert og gerne elegant rundt på båden. Redningsvesten er selvfølgelig meget vigtig. Den skal passe til personen, den er købt til, og den skal sidde behageligt yderst på sejlertøjet. Når disse ting er købt, er man kommet af med en del penge, så derfor er det ret vigtigt, at man rådfører sig med en instruktør eller anden erfaren sejler i klubben, inden man lader sig overtale til ”et godt tilbud”!

Som ny sejler drømmer man meget naturligt også om egen båd. Her kan der også sagtens være mange ”gode tilbud” – det er der faktisk! Også her skal man tale med erfarne sejlere/bådejere, inden man lader sig overtale til købe en båd. I egen havn kan man sagtens være heldig at komme i snak med en bådejer, som vil sælge sin båd af forskellige årsager. Det er nok den letteste indgang til bådkøbet, så har man den tidligere ejer lige ved hånden, når spørgsmålene omkring båden opstår.

En del tidligere sejlerskoleelever har været i Sverige for at se på båd og også købt en, som de selv har sejlet hjem til Bogense. Den svenske kronekurs er lav i forhold til den danske, så det er meget naturligt at hente sig en god ”svensker”, som ofte har en del ekstra udstyr! I andre europæiske lande kan man også finde gode tilbud. Tyskland er ikke langt væk. I Holland er der mange både til salg til fornuftige priser. Desværre er transporten på lastbil lidt dyr. Skal den sejles hjem er det en del mere krævende, da det er via strømfyldt hollandsk farvand og Nordsøen, som kan være udfordrende.

Inden man bevæger sig ud i virkeligheden for at købe egen båd, er der lige nogle manøvrer at lære med skolebådene. Havnemanøvre i blæsevejr kan være meget underholdende, det er forbudt at sejle ind i bolværket, som der skal lægges til ved, og det må meget gerne se elegant ud, det kan være svært, derfor skal det øves mange gange! Der kan læses meget om det, men det skal øves!

Fra havnen og ud på vandet er der også mange ting at øve. Skib, besætning og skipper skal fungere godt. Det kræver sin skipper, som kan give kommandoer og vide, hvor fartøjet skal hen. Hurtigt tales der om kompaskurs, som man styrer efter og holder. Sejlene bliver sat, de nye ord, som man har lært i teorien bliver brugt i virkeligheden: ”luv viger for læ” – ”fald af” – ”gå højere” – ”slæk skødet” – ”tag hjem”! – Man har, som ny sejler, virkelig brug for tiden til at lære alt det nye. Tingene på båden har også sine navne, som skal læres, og dertil skal man lære at binde ”de rigtige knuder”!  – Instruktørerne er tålmodige mennesker og gentager gerne, da målet er god læring og forståelse, således at ens skib føres trygt og sikkert fra A til B med en rigtig dejlig mavefornemmelse!

Kontakt sejlerskolen for mere viden om pensum!

Med venlig hilsen

Jørn B. U.

Sejlerskolen

Marts 2019

November 2018

September 2018

Juli 2018


SUP-udvalget


November 2018

Maj 2018


Ungdomsafdelingen


Ungdomsafdelingen er kommet rigtig godt i gang med foråret og sommeren. Hele vinteren har vi mødtes hver anden mandag for at snakke teori, regler og andre kundskaber, en god sejler skal have. Det hele sluttede af med en herlig tur til bowling, så endelig var vi klar til det, det hele drejer sig om, – tiden på vandet.

Et par af trænerne har brugt rigtig mange aftener henover over vinteren på at sætte specielt optimistjollerne i stand. Adskillige kilo polyester og glasfiber er der gået til, men nu er næsten alle joller fit for fight igen. Der skal lyde en kæmpestor tak til Brian og Majbritt for den enorme indsats, udover at de også er aktive til træningen. I samme anledning vil jeg komme med en lille bøn. Skulle der nu være en af jer øvrige medlemmer, der har mulighed for at hjælpe af og til med lidt glasfiberarbejde, udvidelse af mastestativet i skuret, eller som kan hjælpe os med at bygge en vogn til ror og svær, så må I meget gerne sige til, så vi kan give de unge mennesker mere tid på vandet.

Sæsonen er startet med meget blandet vejr, men vi har haft det rigtig godt på vandet. Vi er nu oppe på, at alle optimistjoller er i brug, så vi har faktisk ikke plads til flere nye sejlere. Det må siges at være et rigtigt positivt problem). vV har en del sejlere, der stadig er aktive i Feva’erne. Vi har et par af vores store optimistsejlere, der er i gang med at undersøge muligheden for en større enmandsjolle, så de kan blive ved med at sejle.

Vi har I år haft sejlere med til et hyggestævne i Fåborg, hvor Magnus vandt b-stævnet, og det var oven i købet hans første stævne som b-sejler – rigtig flot sejlet. Udover Magnus havde vi også 3 sejlere med i c-feltet, og de havde også en forrygende weekend. Mens jeg skriver dette, er nogle af sejlerene ved at pakke jolletraileren for at skulle med på Fænø rundt – det er så dejligt at se, at vore sejlere kommer ud og ser andre klubber og kommer tilbage til aftentræningen med fornyet energi!

Årets Grundlovstur blev lavet til en vandlegedag i Bogense i fantastisk vejr. Det blev til 4 timer på vandet med badning, stand-up paddeling, sit-on-top kajakker og hvad vi ellers kunne finde på at lege med. Efterfølgende var der fælles-grilning, pølser, is og sodavand – en fantastisk aften med glade sejlere, og dejligt at se så mange forældre. Endnu en gang er det vigtigt at takke de mange forældre, der hjælper os, – både til stævner, til de særlige aftener, men ikke mindst også i hverdagen som brovagter, med at slå græs, og ikke mindst med at sørge for, at der er mad til de trætte sejlere, når de kommer ind fra vandet. TUSIND TAK.

Ungdomsafdelingen var også med til havnens dag i forbindelse med Palby Fyn Cup, hvor vi havde lånt Dansk Sejlunions Aktivitetstrailer. Endnu en gang var vejret med os, så der var dejlig aktivitet på havnen, – glade sejlere, og ikke mindst mange nye sejlere forbi. Nogle af dem har netop meldt sig som c-sejlere.

Endnu en aktivitet, vi har fået taget hul på i år, er, at vi låner klubbens J 80’er til tirsdagsmatcherne. Typisk er vi 4 ungdomssejlere, som sejler J 80’eren med rundt på banen – vi er ikke blandt de hurtigste, men vi er rigtig glade for den varme modtagelse, vi får både i klubhuset, og også på banen. På egne vegne kan jeg kun sige, at det er en fornøjelse at se vores ungdomssejlere knokle hele vejen rundt, styre, trimme sejl, spotte bøjer og på alle måder indgå i det teamwork, det er at komme godt rundt på kapsejladsbanen. Tusind tak, til jer unge mennesker, for at I vil med!

Vi har også i løbet af foråret haft besøg af Mads Flyger fra Dansk Sejlunion for at sætte tanker i gang hos os,og hjælpe os med at bevare en fantastisk ungdomsafdeling!

Vi glæder os til sommeren, og vi ses på vandet! Kig endelig forbi mandag aften, når vi sejler – vi vil altid gerne høre en god sejlerhistorie eller have lidt hjælp til et pælestik!

Marts 2019

November 2018

Juli 2018


Palby Fyn Cup


Leif Pehrson fra Bogense Sejlklub vandt Palby Fyn Cup 2019 i sin Ylva

Læs mere her

November 2018

Juli 2018


Materieludvalget


November 2018


Nyhedsbrevet/Brisen


November 2018

Glimt fra nytårskuren