UNGDOMSAFDELING

Formålet med ungdomsafdelingen er at styrke interessen for sejlsport blandt børn og unge, både drenge og piger mellem 7 og 20 år, og at give dem en masse sjove oplevelser i form af øvelsessejladser, weekend ture, kapsejladser, stævner, hvor man mødes med andre klubber og andre unge med samme interesser.

Bogense sejlklubs ungdomsafdeling

Bogense sejlklub har en meget aktiv ungdoms afdeling hvor der er plads til alle, hvad enten man er ny og uerfaren i en jolle eller har massere af erfaring og timer på vandet. Bogense sejlklub bestræber sig på at kunne tilbyde så mange aktiviteter som muligt, der alle tilgode ser de behov vores nuværende, men i særdeleshed også vores kommende medlemmer har for at få en aktiv tilværelse på og omkring vandet. Denne vision ligger til grund for vores ungdomspolitik og målsætning, vi glæder os til at byde alle velkommen i klubben.

Ungdomspolitik

Målsætning

 • At uddanne unge sejlere.
 • At fastholde de unge i sejlsport via leg, læring, socialt samvær og deltagelse i kapsejladser – specielt
  med fokus på nye sejlere hvert år.
 • At fastholde de aktive forældre – og aktivere de nye forældre.
 • At gøre de unge selvhjulpne på vandet og uddanne hinanden ved hjælp af trænere og forældre.
 • At der er aktiviteter hele året rundt.

Mål for 2018

 • Vi vil tilbyde træning mandag og torsdag med forskelligt indhold.
 • Vi vil have plads til både bredde og elite i vores klub og derfor vægtes der mere sjov & tursejlads end det traditionelle bane/kapsejladsundervisning.
 • Hold øje med vores kalender og Facebook profil!
 • Vi vil fortsat udvikle vores træner team – Vi har i løbet af vinteren haft trænere på kursus hos Dansk sejlunion & målet næste vinter er at fortsætte den udvikling.
 • Vi vil højne de sociale relationer forældrene imellem, således at forældrene lever et liv på havnen og ikke blot afleverer og henter børnene. Dette fremmes bl.a. ved fællesspisninger efter træning for sejlere, forældre og søskende samt andre sociale arrangementer som er anført i kalenderen.
 • Vi vil lægge vægt på det sociale samvær sejlerne imellem.
 • Vores sportslige arbejde koncentreres omkring jolletypen Optimist, fevajolle og J70.

Ønsker for fremtiden

 • At vi lykkedes med at få flere forældre inddraget i det frivillige arbejde omkring klubben
 • Løbende udskiftning af vores materiel, så vi kan højne gennemsnits standarden og derved undgå for meget ”reparationstid”