Her finder du en liste over de materialer, der skal bruges i løbet af kurset. Listen er delt op i materialer, der skal anskaffes og materialer, der er nyttige at have. Alle materialer er forsynet med links, så de kan findes på Weilbach’s hjemmeside. Følgende materialer skal bruges. 

Duelighedsbogen

Grundbog for hele kurset

Opgavebog til kurset

Der skal skrives svar på opgaverne i bogen

Kurslineal – kortplotter

Skal bruges til at indtegne kurser på kort

Passer med 2 stik-ben

Der skal bruges en passer til at opmåle distancer i søkort. Vi anbefaler denne model, da den har en passende størrelse.

Følgende materialer kan være nyttige at supplere med