Her finder du en liste over de materialer, der skal bruges i løbet af kurset. Listen er delt op i materialer, der skal anskaffes og materialer, der er nyttige at have. Alle materialer er forsynet med links, så de kan findes på Weilbach’s hjemmeside. Følgende materialer skal bruges. 

Duelighedsbogen

Grundbog for hele kurset

Opgavebog til kurset

Der skal skrives svar på opgaverne i bogen

Kurslineal – kortplotter

Skal bruges til at indtegne kurser på kort

Passer med 2 stik-ben

Der skal bruges en passer til at opmåle distancer i søkort. Vi anbefaler denne model, da den har en passende størrelse.

Følgende materialer kan være nyttige at supplere med

Kort 102

Søkort over sydlige Kattegat Alle opgaver i bogen tager udgangspunkt i dette kort.

Klubben råder over et antal undervisningskort, som kan lånes. Undervisningskort mangler visse detaljer.

Fordelen ved at have eget kort er, at du kan skrive i det. Notater o.l., du skriver, kan bruges efter kurset.

50 cm lineal

Skal bruges, hvor kurslinealens længde ikke slår til.

Kort 1

Opslagsværk, som indeholder en fortegnelse af og en forklaring på alle symboler og udtryk i danske søkort. Bogen kan købes via link. Den kan også downloades som PDF her

Afmærkninger i danske farvande

Fortegnelse over alle sømærker, der kan ses i danske farvande m. alle oplysninger såsom fyrkarakteristik og reflekser. Bogen kan købes via link. Den kan også downloades som PDF her.

Internationale søvejlregler

Indeholder alle “færdselsregler” til søs. Indgår ikke umiddelbart i pensum, men god at have