Annoncer i Nyhedsbrevet


Nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt som en del af Bogense Sejlklubs hjemmeside. Herudover forventes løbende opdateringer. 

Der er mulighed for indrykning af 1/4, 1/3 1/2 og helsides annoncer. For alle annoncer er det med i prisen, at annoncen er interaktiv med link til annoncørens hjemmeside.

Der kan ved helsides annoncer tilkøbes interaktiv bannerreklame på hjemmesidens forside.

Priser på årlig annoncering i Nyhedsbrevets annoncespalte:

1/4 side kr. 500,00
1/3 side kr. 700,00
1/2 side kr. 800,00
1/1 side kr. 1.500,00
1/1 side + logo/link på sejlklubbens hjemmeside (rullebanner) kr. 2.000,00

Ønsker du at indrykke annonce, kontakt
Jens Honore

katimaje4@gmail.com