Billede2 Duelighedsundervisning

Billede1 Gennemgang af skibslys

DSC_0183Prøvesejlads i Sejlerskolens sejlbåd

CIMG3946

og i motorbåd

 

Man skal altid uddanne og øve sig for at blive bedre! –

Dette synes vi i Bogense Sejlklub er et godt udgangspunkt, når man vil ud på vandet som skipper eller gast!

Derfor tilbyder vi duelighedskurset, som er i overensstemmelse med søfartsstyrelsens krav og bestemmelser. Dette betyder f.eks., at enhver prøve vurderes af en censor, som er anerkendt af søfartsstyrelsen!

I Bogense Sejlklub afholder vi en introduktionsaften til duelighedskurset torsdag kl 19.00 i uge 43, hvor vi fortæller om pensum, hvad det indeholder, hvad man skal bruge af litteratur, søkort mv.

I uge 44 begynder den teoretiske undervisning om torsdagen fra kl 19.00 til 21.30 og løber over 20 uger, afsluttende med teoretisk prøve i slutningen af april.

Sejlklubbens undervisningslokale er udstyret med en moderne interaktiv tavle med et elektronisk søkort over Skandinavien. På dette søkort kan man se fyrene blinke med deres fyrkarakterer, som man vil se dem, når man kommer sejlende i mørke. Positioner og ruter kan lægges og fjernes.

I maj begynder den praktiske sejlads i skolebådene, som fortsætter over sommeren, – bortset fra skoleferien. I slutningen af september afholdes den praktiske prøve.

Indholdet i den praktiske sejlerundervisning til søs er også i overensstemmelse med søfartsstyrelsens regler. Bogen til praktisk sejlads er udgivet af Dansk Sejlunion og er særdeles fyldestgørende. Dertil er instruktørerne nogle sejlklubbens bedste sejlere. Dette gælder både motor- og sejlbåde!

Ud over dette tilbyder Sejlerskolen også natsejlads. En aften hen mod slutningen af sæsonen sejler vi ned syd for Fænø og venter, til det bliver mørkt. Herefter prøver alle sejlerskoleelever at sejle op gennem Lillebælt og tilbage til Bogense Havn kun ved hjælp af fyrvinkler, lysbøjer og kompas.

Eventuelle spørgsmål til sejlerskolelederen

Jørn Brolund Ulriksen

lillebrolund@mail.dk eller tlf. nr. 29 26 27 36

            

Teoretisk prøve 2017                                                                2017  Censor gennemgår en elevopgave                                          og overhører i sejlteori

Så sejler vi ud til prøvesejlads

16. september 2017. Praktisk prøve for duelighedskursister. 13 kursister deltog og bestod.

CIMG4560

Enhver prøveaflæggelse starter med morgenkaffe


CIMG4568

Censor overhører i kortteori

CIMG4573

Overhøring i Gentagne pejlinger over fast punkt

Prøveaflæggelse i duelighed 30. april 2016

Lørdag den 30. april 2016 var der prøveaflæggelse i duelighed for det hold, der har fulgt undervisningen i vintersæsonen 2015/2016. 16 kursister skulle til prøve, så nu skulle al den undervisning, kursisterne havde modtaget vinteren igennem, stå sin prøve.

Enhver prøveaflæggelse starter altid med morgenkaffe og rundstykker.

Første del af prøven bestod i, at censor gennemgik den forberedte søkort-opgave, som alle havde lavet. Her blev kursisternes viden om ruteplanlægning og teoretisk viden om søkort afprøvet.

Sidste del af prøven var en overhøring af hver enkelt kursist i sejlteori. Her var emner som skibslys, vigeregler og “Gentagne pejlinger over fast punkt” en fast bestanddel af overhøringen.

Det må alt i alt have været et udmærket kursusforløb, for alle bestod.

Oplysninger om kommende sæsons kursus ved henvendelse til :

sejlerskolelederen

Jørn Brolund Ulriksen

lillebrolund@mail.dk eller tlf. nr. 29 26 27 36