13 elever fra sejlerskolen har søndag den 7. oktober afsluttet den praktiske sejlads med aflæggelse af prøve, hvor alle 13 bestod prøven.

Vi ønsker alle stort tillykke.

Med sejler hilsen

Bestyrelsen