Nyhedsbreve og info på hjemmesiden afløser klubbladet Brisen

Brisen ophører med at udkomme efter udgivelsen af næste nummer, som indeholder udvalgenes beretninger fra generalforsamlingen, og samtidig nedlægges Brisen som udvalg.

I stedet oprettes der et nyt udvalg, Informationsudvalget, som får til opgave dels at indsamle små beretninger og billeder om stort og småt i klubben, og dels nyheder og opdateringer på BS hjemmeside. Udvalget kan bestå af f.eks. 3 medlemmer.

Et af udvalgets medlemmer udnævnes til redaktør. Redaktøren får til opgave at modtage historierne og (efter evt. korrektur) lægge dem på klubbens hjemmeside under et nyt menupunkt, der kommer til at hedde Informationsudvalget. Samtidig forsvinder menupunktet Brisen, men underpunktet “Brisen arkiv” bibeholdes under den nye menu. Historierne lægges ind på hjemmesiden løbende.

Der oprettes en ny side, som får et sidehoved, der ligner det fra Brisen, men som i stedet kommer til at hedde “Nyheder og info”, hvor de forskellige historier kan lægges ind.

Samtidig opfordres medlemmerne til også at komme med indlæg, som udvalget kan vælge at bruge, såfremt de har en lødig karakter.

Disse ændringer træder i kraft primo februar, da det ville være her, at det næste nummer af Brisen skulle have kommet.

Har du/I evt. har lyst til at være med i dette udvalg og deltage i formidling af informationer og nyheder til klubbens medlemmer, så kontakt venligst:    Jens Honore  katimaje4@gmail.com        Tlf. 31261275

Med sejler hilsen

Bestyrelsen

2019-01-13T13:44:17+01:00