­

Udgivet september 2018

Klik på annoncen for at komme til hjemmesiden:

 

 


FORMANDEN HAR ORDET


Vi skriver nu september måned og kan med glæde se tilbage på en super sommer med masser af fint sejlvejr på kalenderen, hvor det fine vejr har betydet, at alle klubbens aktiviteter på vandet har kunne gennemføres som planlagt, og ikke mindst så har det været optimalt for vores elever på sejlerskolen, som under høj sol og svage vinde har kunnet øve sig i den praktiske sejlads.

Sejladsudvalget afholdt 5.-7.  juli stævne for DM i H-Båd, hvor hjælperne på vandet i 3 dage sørgede for, der blev gennemført en masse rigtig fine sejladser.

På landjorden blev de 100 sejlere og 30 hjælpere dagligt serviceret af klubbens trofaste ”køkkenteam” + hjælpere, som sørgede for morgenmad, madpakker, diverse grillaftener og ikke mindst den afsluttende festmenu om lørdagen.

De deltagende sejlere og H-Bådsklubben havde masser af ros til Bogense Sejlklub for afviklingen af et super arrangement.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Kapsejladsudvalget og de mange hjælpere for den super indsats der blev ydet, hvilket vi i Bogense Sejlklub kan være rigtig stolte af.

For 3 år siden investerede vi i en J 70 sportsbåd, som dels skulle anvendes til at udbygge/fastholde antallet af yngre sejlere, og dels være et tilbud til de af klubbens medlemmer, som havde lyst til at prøve kræfter med at sejle/dyste i denne type sportsbåd.

Desværre har interessen og aktiviteterne omkring båden ikke levet op til vores forventninger, hvilket betyder at bestyrelsen har besluttet at sælge båden.

Hvis der evt. senere skulle vise sig et grundlag/interesse for denne bådtype, som mange andre klubber i dag har stor succes med, ja så må vi se på om der evt. skal anskaffes en igen.

Bestyrelsen har i stedet besluttet at der skal investeres i 1-2  H-Både, som er en konsekvens af den stigende interesse for deltagelse i sejlerskolen, hvor klubben står og mangler både til undervisning af eleverne, og ikke mindst kan disse både jo også dels bruges af de ældste sejlere i ungdomsafdelingen og dels anvendes til kapsejlads og eventarrangementer i klubben.

Vi kan begynde at skimte den tid, hvor sommeren går på hæld, hvor vi igen skal have bådene på land, klubbens grej skal pakkes sammen, og hvor klubstanderen igen skal stryges, hvilket traditionen tro afsluttes med den årlige afriggerfest i klubhuset lørdag den 6. oktober.

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af klubbens såvel nye som tidligere medlemmer til en hyggelig aften med mad, fest og musik i klubhuset, når standeren stryges.

Jeg vil ønske alle en forsat god eftersommer på vandet.

Med sejlerhilsen

Poul Erik Nielsen

Formand

Maj 2018

Juli 2018


SEJLADSUDVALGET


Det har igen været et spændende og meget travlt år for kapsejladsudvalget.
Vi har haft en meget fin forårssæson med meget lækkert vejr og hyggelige timer på vandet. Vi nyder stadig godt af den gestus, at køkkenholdet (Ole og Torben) står klar til at modtage os med lækker mad, når vi er færdige med sejladserne. Det er bare så super lækkert. Jeg håber, at flere vil benytte dette i fremtiden.

Vi var i år vært for H-båds DM, som løb af stablen fra den 5.-8. juli.
Det var et stævne, som vi nok kan skrive ind i historiebøgerne som et et af de mest vellykkede stævner i Bogense sejlklubs historie.  Jeg er utrolig glad for de hjælpere, der valgte at bruge nogle af deres dyrt opsparede feriedage på klubben og denne event.
Det blev som forventet et stævne med masser af ros til klubben, og det gode vejr var jo selvfølgelig også med til at gøre dette helt unikt.  H-båds-klubbens bestyrelse forespurgte, da nu vi kunne på dette niveau, om vi også ville være interesseret i afholdelse af et VM for klassen i 2020. Indtil videre har vi takket nej, da hjælperne i klubben er de samme, som vi ser ved andre ting gennem året.  Klubben har helt sikkert igen gjort sig bemærket ude i det danske land og det er vi meget stolte at.

Jeg vil gerne på klubbens vegne sige tak til de frivillige hjælpere på land og på vand, – uden jer var dette ikke muligt.

Vi fortsætter efteråret ud med vores aftenkapsejladser om tirsdagen, og om torsdagen er der stadig hyggesejlads, hvor man mødes ved klubben.

Sejlerhilsener

Ulrik Meyer
Kapsejladsudvalget

Maj 2018


AKTIVITETSUDVALGET


September 2018

Efter en fantastisk sommer med mange timer udenfor er vi klar med arrangementer indenfor.

Lørdag d. 6/10 fra kl. 18.00 er der afriggerfest i klubhuset. Der er bestilt en 3-retters menu, og efter spisningen er musikken klar til at give den hele armen, så danseskoene kan blive rørt.

Tirsdag d.27/11 fra kl. 18.00 afholder vi klubaften med fortælling/foredrag med Mogens Højstrup, der har haft en karriere i søværnet. Aftenen starter, som vi plejer, med mulighed for tilmelding til fællesspisning.

Og så den efterhånden traditionelle nytårskur, som løber af stablen søndag d. 6/1 fra kl. 10.30. Forløbet bliver det kendte med boblevand og kransekage, mens vi ønsker hinanden godt nytår. Derefter underholdning, hvor overskriften i år kunne være familie, festlig og fornøjelig. Ellers ingen kommentarer!!

For alle arrangementer gælder, at der hurtigst muligt kommer til at ligge mere information på klubbens hjemmeside, hvor også tilmelding/betaling skal ske.

 

Håber vi ses

Aktivitetsudvalget

Torben, Ole, Birger

Juli 2018


SEJLERSKOLEN


September 2018

I sejlerskolen er der ikke sket meget nyt siden sidste nyhedsbrev. Sommerferien er slut, instruktører og elever er i fuld gang med sejladserne i et lidt køligere vejr, end det ellers har været, hvilket er ret behageligt.

En udfordring er de mange elever og en skolebåd, der kun kan sejle 6 aftener om ugen. Eleverne kommer dog heldigvis, som tidligere nævnt, i sejlerskole via private både, men disse er ikke så gode at bruge i prøvesituationen grundet størrelse, højt fribord m.v. Mand-over-bord øvelsen er meget lettere, når man med en hånd kan nå vandoverfladen og tage ”bjerge-mærsen”. Er fribordet højt, skal man bruge en sprællevende person, som selv kan binde faldet/ophalerrebet i redningsvesten for at blive reddet op igen. – Når man sejler er dette tema ret vigtigt at have overvejet: Hvad/hvordan gør man lige selv, hvis uheldet er ude? – Øv det!

Anden weekend i september er der ”Sejlerskole Cup” i Kerteminde i DS-regi. Vi deltager også i år, foreløbig er et hold tilmeldt, – håber på et hold mere! Vores tilmeldte er af ”det stærke køn”, for de uvidende betyder det et ”damehold” med kvindelig instruktør, hvilket jeg synes er god reklame for Bogense Sejlklub. Vi har en aftale med Kerteminde Sejlklub om at prøve en af deres H-både nogle gange inden stævnet. En H-båd sejler lidt anderledes end en Maxi 77. I klubbernes sejlerskoler rundt om i landet er H-båden udbredt. – Nu håber jeg, damerne tager turen til Kerteminde og får prøvet H-båden, så de vil være godt forberedt til stævnet!

Søndag den 07.10 har vi afsluttende prøver i praktisk sejlads. Det er dagen efter afriggerfesten. Det har forhåbentlig ingen negativ betydning. Det kan kun være med positive vitaminer i kroppen, når vi sejler ud og viser censor, hvordan det skal klares til søs!

Torsdag den 25.10 kl. 19.00 er der introduktionsaften til den kommende vinters teoretiske duelighedskursus! – Har man efter den pragtfulde sommer fået lyst til at lære om navigation og sejlads, er man meget velkommen i Bogense Sejlklub denne aften. Forløbet omkring duelighedsbeviset m.v. bliver grundigt gennemgået.

I øvrigt har flere af sejlerskole-eleverne købt både, som nu ligger i marinaen og fylder op. Det er ret interessant at høre om de forskellige bådhandler. En del har været i Sverige og købt 35 fods både grundet den billige svenske krone og dermed gode tilbud, nogle har solgt en mindre båd og købt en større, disse bådhandler foretaget under en måned. Der er dog lang vej, inden marinaen er fyldt op! – Den varme sommer har altså været dejlig!

Fortsat god sensommer!

Juli 2018


SUP-udvalget


Maj 2018


Ungdomsafdelingen

Juli 2018


Palby Fyn Cup

Juli 2018


 

Glimt fra nytårskuren