Dansk Sejlunion tilbyder kursus i VHF online:

Se info: http://www.sejlsport.dk/mere/uddannelse/e-learning/online-vhfsrc-kursus